Home / Tin tức / Exness thay đổi điều kiện giao dịch

Exness thay đổi điều kiện giao dịch

Exness ngày hôm nay, 08/08/2016 đã thông báo thay đổi điều kiện giao dịch tính từ 21:00 đến 6:59 theo giờ GMT. Dưới đây là thông báo đầy đủ của Exness

Trong những nỗ lực không ngừng nhằm duy trì điều kiện và môi trường giao dịch tối ưu cho quý khách, nhóm quản lý rủi ro của chúng tôi đã đưa ra một quy tắc mới để tăng khả năng bảo vệ khoản đầu tư của quý khách.

Từ 21:00 đến 06:59 GMT, khối lượng tối đa là 20 lô trên mỗi vị thế. Tuy nhiên, số lượng vị thế có thể mở đồng thời sẽ không thay đổi. Quy tắc mới này áp dụng cho các lệnh được thực hiện trên tài khoản Mini và Classic.

Để bắt đầu giao dịch tại Exness, vui lòng đọc hướng dẫn mở tài khoản và giao dịch với Exness.

Check Also

Sia vun đắp từng bước trở thành nền tảng lưu trữ lớn nhất hành tinh

SiaCoin – Sứ mệnh nền tảng lưu trữ dữ liệu lớn nhất hành tinh

SiaCoin là một đồng tiền điện tử của nền tảng lưu trữ dữ liệu phân …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *